Het circulaire gedachtegoed is (inter)nationaal niet meer weg te denken uit het economische, ecologische en maatschappelijke debat. Door aandacht voor en inzet op 'Circulaire economie & duurzaamheid' moet de Twentse economie zich ontwikkelen tot een economie die circulair en volhoudbaar is. Tot een economie die een transitie maakt van fossiele naar hernieuwbare energie.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Persbericht / Nieuwsbericht Website

Twente wil meer dan gemiddeld in Nederland en Europa bijdragen aan de verduurzaming van de landbouw door technologie en kennis en als zodanig herkend worden. Met het project 'Mineral Valley Twente' geven de samenwerkende 14 Twentse gemeenten handen en voeten aan die ambitie: Twente in 2030 toonaangevend op het gebied van bodemoptimalisering en mineralenherwinning en -toepassing. Met Mineral Valley willen zij zowel het mestprobleem aanpakken als de bodemkwaliteit verbeteren, voor een nieuwe economie met honderden arbeidsplaatsen en een duurzame Twentse agrarische sector die voorop loopt in het circulair maken van agrarische grondstoffen.

Mineral Valley Twente stimuleert ondernemers en deskundigen om kennis en ervaring te delen voor een gezondere bodem en het slim hergebruiken van mineralen.
Samen wordt gezocht naar vernieuwende oplossingen die bijdragen aan een duurzame Twentse agrarische sector en nieuwe (plattelands)economie, waardoor een vitaal landelijk gebied behouden blijft en de bedrijvigheid in het stedelijk gebied een impuls krijgt.Gerelateerde links