In Apeldoorn werkt de gemeente op vier locaties aan nieuwe chille plekken voor jongeren. In leegstaande gebouwen, hallen en de schouwburg organiseert de gemeente samen met partners uiteenlopende activiteiten. Elke plek heeft een eigen thema.

Jaartal
2021
Gemeente

Het gaat om FSG Wintercampus, Jongerenprogramma Orpheus, Zwitsal Hangout en de Gigant. Door in te zetten op deze verschillende locaties  komt de gemeente tot een divers aanbod.  De gemeente  trekt samen op als het gaat om communicatie, toezicht, veiligheid etc. Voor de uitvoering wordt steeds geschakeld met Aventus om te kijken hoe er stageopdrachten voor studenten gekoppeld kunnen worden. Deze plekken kunnen pas na het eind van de lockdown open gaan.

Sinds de lockdown is een online platform opgericht: www.YOUNG055.nl met programmering voor de kerstvakantie en als opmaat voor de fysieke programma’s na de lockdown. In een gave, ingerichte studio, produceert Apeldoorn diverse content en livestreams. Deze locatie is herkenbaar, hip en aansprekend. Onderdelen zijn o.a. Corona impact , online vriendenclub,  College tour, TikTok dance en alles met een Apeldoorns jasje. Bijzondere aandacht was er voor New Year’s Eve met online bingo en escaperoom. De jongeren worden hier ook alvast geënthousiasmeerd voor de Zwitsal Hang-out, FSG, Orpheus en Gigant die later fysiek open gaan. Het platform is ook open voor andere partners zoals sportverenigingen, Accres, jongerenwerkers etc. Hiermee krijgt Apeldoorn vanaf komende week een eigen jongerenplatform wat ook voor de toekomst mag blijven.
Ook wordt op het platform voor jongeren de initiatieven regeling opengesteld. Hierbij worden jongeren uitgenodigd om met eigen ideeën te komen waar budgetten voor uitvoering beschikbaar zijn.

Verder richt Apeldoorn zich op het extra ondersteunen van de activiteiten in de wijken, door uitbreiding van (het aantal uren) jongerenwerk en scholen en zet men in op uitbreiding van schoolmaatschappelijk werk en wordt er gezorgd voor een bereikbaarheidsrooster (via het samenwerkingsverband). Voor de buitensportlocaties organiseert de gemeente op de buitensport-accommodaties speciale winterprogrammering in samenspraak met de verenigingen.

In de openbare buitenruimte bereidt de gemeente een vijftal bootcamplocaties in Apeldoornse parken voor met instructies, QR-code en link naar de website.  Op de website sluiten ze zich aan met instructies van Apeldoornse jongerenwerkers en buurtsportcaches.