Om Informatie- en archiefbeheer in applicaties goed in te regelen zullen de eisen hiervoor kenbaar gemaakt dienen te worden aan de betreffende leverancier.

Jaartal
2021
Gemeente

Een goed moment om deze eisen te stellen is wanneer er een traject gaat lopen voor de aanschaf van een nieuwe applicatie (Archive by Design). De gemeente Tilburg geeft de eisen voor informatie- en archiefbeheer in dit document mee in de aanbesteding voor een nieuwe applicatie.

Ondertekenen document

N.B. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen om te vragen om de meest recente versie. Het document wordt als dat nodig is steeds verbeterd.

Contactgegevens

Naam

Wouter Verdaas

E-mail
wouter.verdaas@tilburg.nl
Telefoon

14013