Het strategisch programma Gezinsstad bouwt sinds 2017 aan dat wat altijd al goed bij Apeldoorn past: prettig opgroeien en wonen voor gezinnen in een prachtige groene omgeving. In 2021 is Gezinsstad Apeldoorn meer dan ooit actief. Hoe? Door dingen te dóen in samenwerking met inwoners, organisaties en bedrijven binnen de gemeente.
 

Jaartal
2021
Gemeente

Interview met Programmaregisseur van Gezinsstad Apeldoorn: Linda Hooijer, door Child Friendly Cities Nederland.

Linda Hooijer, Programmaregisseur Gezinsstad Apeldoorn, blikt terug op de start van Gezinsstad Apeldoorn. In het begin van deze eeuw had Apeldoorn te maken met wegtrekkende gezinnen en jonge mensen. Dat kwam door het ontbreken van een universiteit of hogeschool maar was ook voornamelijk een woningmarktprobleem. De woningbouw is daarna weer aangetrokken en de gezinnen zijn terug. Hiermee is wel het draagvlak gelegd voor het programma Gezinsstad Apeldoorn dat nu als een kwalitatief programma breed en domein overstijgend bouwt aan een goede kwaliteit van leven voor gezinnen. En dat past heel goed bij Apeldoorn.

Interview met Programmaregisseur van Gezinsstad Apeldoorn: Linda Hooijer, door Child Friendly Cities Nederland.

Zoek de samenwerking op

Een van de succesfactoren van het programma, vertelt Linda, is de samenwerking met diverse partijen binnen de gemeente. Onder meer onderwijs, jongeren, ondernemers, welzijnsorganisaties en de sport- en cultuursector. Samen bouwen we aan onze stad en dorpen. We sluiten zoveel mogelijk aan bij bestaande energie en we werken aan tastbare resultaten waar iedereen van kan genieten, zoals bijvoorbeeld speel- en ontmoetingsplekken voor alle leeftijden, schaaktafels buiten, een kindervoorleesboek over de Apeldoornse geschiedenis en een jongerenraad. In 2 jaar tijd zijn er 20 schoolpleinen getransformeerd tot uitdagende en groene schoolpleinen die ook ná schooltijd openbaar toegankelijk zijn. Linda geeft aan dat er ook verschillende vruchtbare samenwerkingen zijn gemaakt buiten de gemeente, bijvoorbeeld samen met de provincie een pilot over verkeersveiligheid rond scholen en een gezamenlijk inspiratietraject over uitnodigende buitenruimte. Met de Johan Cruijff Foundation wordt gewerkt aan een nieuw concept van sporten in de wijk en Jantje Beton heeft meerdere projecten in de gemeente lopen. Door deze verschillende samenwerkingsstructuren, kon Gezinsstad Apeldoorn relatief snel schakelen en in de ‘actiestand’ springen tijdens corona; zo werd er een corona taskforce opgezet voor perspectief jongeren in coronatijd, initiatieven ondersteund, en een jongerenplatform www.young055.nl gestart, allemaal samen met externe partners.

Kijk naar kansen en mogelijkheden

Naast de samenwerking met externe partijen, is samenwerking en draagvlak binnen de gemeente ook essentieel. Vooral bij een domein overstijgend programma zoals Gezinsstad Apeldoorn, is het van groot belang om verschillende wethouders, het college en collega’s te betrekken en aangehaakt te houden. Hoofdingrediënten zijn: samen werken, verbindingen zoeken, kijken naar signalen, kansen en mogelijkheden, rugdekking creëren en vooral concrete dingen doen, steeds met de doelen in het achterhoofd hebben het programma een boost gegeven.

Linda vertelt dat, voor de start en ontwikkeling van Gezinsstad Apeldoorn, wethouder Nathan Stukker van onschatbare waarde was: “Voor het creëren van (bestuurlijk) draagvlak voor zo’n programma, is het belangrijk om een wethouder te hebben die er echt in gelooft. Wethouder Nathan Stukker nam zichzelf bijvoorbeeld voor om in deze collegeperiode alle 96 scholen te bezoeken, en is hier goed mee onderweg.” Zijn enthousiasme en onophoudelijke zoektocht naar hoe Apeldoorn een nog betere Gezinsstad kan worden draagt bij aan de kwaliteit voor de stad en haar inwoners. Samen zijn we nu op zoek naar mogelijkheden om het programma verder te verbreden door het sociaal en fysieke domein nog meer te verbinden.

Creëer draagvlak

Essentieel voor het creëren van draagvlak, is daarnaast ook de samenwerking binnen de gemeentelijke organisatie. Dit brengt soms wel uitdagingen met zich mee; iedereen is druk maar vaak werkt men met de beste bedoelingen en inzet toch veel op zichzelf. Met zo’n breed programma geven afdelingen vaak aan dat ‘ze er toch al aan werken.’ Linda geeft aan dat het belangrijk is te investeren in het krijgen van inzicht in wat er al gebeurt in de organisatie en daarop aan te haken en door te blijven communiceren en informeren. Daarnaast is het van belang om duidelijk te maken aan welke doelstellingen je werkt en niet iedere keer iets nieuws te verzinnen, dus: doelen behalen, resultaten van projecten communiceren en daarmee zichtbaar worden.

Ambassadeursgezinnen

Gezinsstad Apeldoorn heeft een aantal ambassadeursgezinnen, dit zijn gezinnen die na een oproep van de gemeente zichzelf hebben aangemeld om mee te denken, initiatieven te ontplooien en aanspreekpunt te zijn voor andere gezinnen. Deze gezinnen voegen veel toe aan het programma, zegt Linda: “Nienke Zielhuis is een moeder uit een van de ambassadeursgezinnen. Nienke is basisschoollerares en heel actief op haar school in Apeldoorn-Oost, onder meer met de transformatie van het schoolplein, het ontwikkelen van een educatieprogramma voor bewegend leren op het schoolplein en natuurlessen met het IVN en nu is ze net weer een lobby gestart om afval te gaan scheiden op scholen.” Mensen zoals Nienke dragen bij aan een kindvriendelijk Apeldoorn.

Denk vanuit het kind

Child Friendly Cities Nederland vroeg Linda wat ze zelf graag deed als kind, en hoe ze dit in haar huidige werk mogelijk kan maken voor kinderen in Apeldoorn: “Als kind tekende en knutselde ik graag, ik wou altijd meedoen met tekenwedstrijden. Hier had ik uiteraard stiften en kleurpotloden voor nodig. Deze creatieve uitlaatklep kon ik aan de kinderen in Apeldoorn bieden via de corona taskforce; we hebben hierbij een muur beschikbaar gesteld die geschilderd mocht in een streetartproject en die nu veelal gebruikt wordt als achtergrond bij het maken van ‘Instagram-foto’s.”

Wat kan uw gemeente doen?

Iedere gemeente kan initiatieven ontplooien of faciliteren om een kind- en gezinsvriendelijke gemeente te worden. Volgens Linda hoeft dit niet per se te starten met een grootschalig programma of project. Maak gebruik van de kracht en inspiratie van inwoners en ondernemers en ondersteun de maatschappelijke initiatieven die er al zijn. Zoek de verbinding en partnerschappen op, niet vanachter een bureau maar ga de gemeente in.

Meer informatie over dit programma of de manier van werken? Kijk op https://www.apeldoorn.nl/gezinsstad of mail naar gezinsstad@apeldoorn.nl.