De revitalisering van het centrumgebied van Nijverdal en het omgaan met klimaatverandering zijn in dit project hand in hand gegaan. Bij de grootschalige vernieuwing van de Grotestraat is een waterbergingsysteem aangelegd, waardoor bij het forse regenbuien het water sneller wegstroomt. Dit systeem staat ondergronds in verbinding met de nieuwe Stadsbeek. De Stadsbeek zorgt ervoor dat het regenwater vanuit het centrum wegstroomt naar de Regge. Zo is dit de afgelopen jaren ontwikkeld.

Jaartal
2020
Gemeente
Type
Persbericht / Nieuwsbericht Website

De herinrichting van de 800 meter lange Grotestraat is bijzonder vanwege haar groenblauwe structuur met een klimaatadaptieve wadi en waterbergende plantvakken rondom de bomen. Bijkomend doel was om in het centrum een verbinding te maken tussen de heuvelrug en beekdal. De landschappelijke kwaliteiten van Sallandse heuvelrug en het beekdal zijn nu tot in de kern van Nijverdal zichtbaar en beleefbaar. 

De Stadsbeek zorgt ervoor dat het regenwater vanuit het centrum wegstroomt naar de Regge. 
Het watersysteem in de Grotestraat is afgestemd op het natuurlijk aanwezige forse reliëf van meer dan dertig meter tussen Sallandse Heuvelrug en Reggedal. Op het hoge deel van de straat wordt het water van de verharding afgekoppeld op de groeiplaatsen van de bomen. Dit water wordt vervolgens gebufferd in regenwaterkratten onder de beplanting, waarbij het water uiteindelijk via het bladerdak van de bomen weer verdampt.

Wadi's
Op het lage deel van de straat zijn verschillende wadi’s gerealiseerd met en een bergend vermogen van ruim 750 m3. Bij extreme hoosbuien vangt de wadi het afstromende regenwater van de berg op dat vertraagd wordt afgevoerd naar de beekloop van de Regge. De wadi vormt zowel een ruimtelijk zwaartepunt als een ontspannen en schaduwrijke verblijfsplek. De wadi’s met hun kleurrijke vegetatie dragen bij aan een aantrekkelijke verblijfsruimte en biodiversiteit. Door de klimaatwadi te koppelen (Water, groen, biodiversiteit, ruimtelijke kwaliteit centrum) ontstaat er dubbelgebruik voor zowel het watersysteem als gebruikers van de openbare ruimte.

Bij pittige buien lijkt het watersysteem precies te werken zoals was uitgedacht. Het riool wordt ontlast
en er ontstaat een natuurlijk schoon oppervlaktewatersysteem.