Datagedreven sturing als nieuwe normaal in de gemeentelijke organisatie. Compensatie van de extra gemaakte jeugdzorgkosten door middel van transparante en geautomatiseerde informatielevering aan het ministerie van VWS.

Als gemeente wil men 'in control' zijn voor wat betreft de jeugdzorgkosten. Een vereiste is dat de gemeente antwoorden kan geven op vragen die hierover ontstaan. Dit doet de gemeente door het slim combineren van verschillende gegevensbronnen en de inzet van analysemogelijkheden waarmee er snel in de (ad hoc) informatiebehoefte voorzien kan worden.

 

Jaartal
2020
Gemeente

Als overheid wil je iedere inwoner de juiste zorg bieden. De zorgkosten staan landelijk onder druk. Door goed inzicht in de jeugdzorgkosten kunnen de middelen doelmatiger ingezet worden en waar nodig op tijd bijsturen.

Door de inzet van Business Intelligence kan de gemeente snel antwoord geven op informatievragen. Daardoor heeft Horst aan de Maas vanaf 2018 ieder jaar gebruik kunnen maken van de compensatieregeling Voogdij; een teruggave van extra gemaakte jeugdzorgkosten van gemiddeld eur 275.000 per jaar. Een ander voorbeeld is de informatielevering aan het onderzoek door Follow the money, platform voor onderzoeksjournalistiek. Als een van de weinige gemeenten was Horst aan de Maas  in staat inzicht te geven in de uitgavestroom van jeugdzorggelden.

De aanpak, kennis en ervaringen in datagedreven werken, inzet van BI en het inzicht in het gegevenslandschap kan gedeeld worden met collega-gemeenten, wat nu al vaak gebeurd.Voor de specifieke casus compensatieregeling Voogdij is een stappenplan opgesteld. Die wordt beschikbaar gesteld aan  andere gemeenten die hier ook voor in aanmerking kunnen komen.

Contactgegevens

Naam

Ramon Storer

E-mail
r.storer@horstaandemaas.nl
Telefoon

(077) 477 9777