De regionaal projectleider Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT) voor alle gemeenten in Friesland en de bestuursadviseur huiselijk geweld en kindermishandeling voor de stad Arnhem maken zich zorgen om kinderen die op dit moment mogelijk onveilig zijn, omdat het thuis te stressvol is en omdat ze niet naar school of opvang kunnen.Ze werken nauw samen met een team dat alles op alles zet om kinderen in kwetsbare posities juist in deze tijd te bereiken en zorg en ondersteuning te bieden, beiden zien ze hoe moeilijk dat is, maar ook hoeveel er, juist in deze tijd, mogelijk blijkt.

Jaartal
2020