Eén professional is en blijft betrokken zo lang als dat nodig is, je zit als het ware op de bank, dat is hét basis principe binnen de aanpak Blijvend Veilig in Amsterdam. Hanneke Bakker, bestuurder Blijf Groep, en Marjan Koopman, programmadirecteur Samen Doen praten hierover in de vierde GHNT podcast: Blijvend Veilig floreert bij ‘professionele vriendschap’. Om dit in praktijk te brengen stappen deze beide bestuurders over de schaduw van hun eigen organisatie heen om het professionals mogelijk te maken om vanuit dit principe hun werk te doen binnen multi-probleemgezinnen waar onveiligheid is.

 

Jaartal
2020

Stabieler dan de politiek
Het erkennen dat je huiselijk geweld en kindermishandeling niet alleen kunt oplossen, is de eerste stap naar Blijvend Veilig. Als bestuurders moet je met elkaar een soort van ‘professionele vriendschap’ hebben, zodat je met elkaar van professionals kunt vragen om ook met diezelfde intenties met gezinnen te werken. Bestuurders moeten stabieler zijn dan hun politieke omgeving. Wethouders komen en gaan en zowel gemeentelijk als landelijk wisselen politieke kleuren. Maar als je van een professional vraagt om er voor een gezin te zijn en er te blijven, moet je ook als bestuurders een blijvende band met elkaar hebben om die structurele bijdrage aan veiligheid binnen gezinnen mogelijk te maken.

Voorbij de wittebroodsweken
Alleen zo kan steeds één dezelfde professional met één gezin werken aan een duurzamere en perspectiefvolle aanpak, waarbij veiligheid voorop staat. Langdurige betrokkenheid bij het gehele gezin is noodzaak. Duurzame onveiligheid regelt zich wel, maar als je een stap wilt maken naar duurzame veiligheid werk je vanuit een professionele ‘vriendschapsrelatie’ met het gezin. Die relatie loopt langer dan de ‘wittebroodsweken’, waarin stabilisatie en goede voornemens in een gezin voorop staan. Ook als die weer voorbij zijn, moet je nog steeds aangehaakt en present zijn om het gezin voor de lange termijn veilig te houden. Vanuit het principe van compassievolle betrokkenheid is er daarbij aandacht voor iedereen.

Deltaplan voor veiligheid
Een deltaplan voor veiligheid met op landelijk niveau een deltacommissaris, dat is de wens van Hanneke en Marjan. Dan is het mogelijk dat het signaleren van en onderzoek naar onveiligheid binnen een multi-probleem gezin heel natuurlijk overgaat in zorgverlening. Binnen die doorlopende aandacht is het ook mogelijk om dat confronterende gesprek, dat af en toe nodig is door één en dezelfde professional te laten voeren. Een professional trekt af en toe een sprintje en loopt even later een marathon. Dat vraagt veel van hen en daarom moeten professionals voldoende ondersteund worden zodat ze vitaal zijn en blijven.

Blijvend Veilig - update van informatie en een informatief filmpje

Blijvend Veilig, de aanpak in de regio Amsterdam-Amstelland om gezinnen een blijvend veilige basis te bieden heeft een website gelanceerd waar alle informatie handzaam bij elkaar staat. Hierop is ook de podcast ‘Duurzaam samenwerken aan veiligheid’ te vinden die door GHNT met Blijvend Veilig is gemaakt.

En een informatief filmpje waarin de werkwijze van Blijvend Veilig wordt uitgelegd. De elementen uit de visie gefaseerde ketenzorg (ook wel visie gefaseerd samen werken aan veiligheid genoemd) komen hierin terug.

Luister HIER de vierde GHNT podcast [link aanbrengen naar: https://anchor.fm/geweld-nergens-thuis

Ook eerdere podcasts zijn hier nog te beluisteren en je kunt je heel gemakkelijk abonneren op deze serie van 10 podcasts die GHNT uitbrengt.