Op 6 juli 2021 organiseerde de VNG, samen met Ruimte voor Collectief Wonen, Tiny House Nederland en Platform 31 een online bijeenkomst voor gemeenten. Daarin deelde onder andere gemeente Olst-Wijhe haar ervaring met het bieden van ruimte voor zelfbouw in Collectief particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

Jaartal
2021
Gemeente
Type
Overig type

Tijdens de bijeenkomst werd o.a. ingegaan op de behoefte naar bijzondere woonvormen, de maatschappelijke voordelen hiervan en hoe je dit als gemeenten kunt faciliteren en wat daarvoor nodig is.
In het verslag staan tips en aanbevelingen, zoals het regelen van tijd en capaciteit, vasthouden aan planningen en goed verwachtingsmanagement. U kunt hieronder ook het hele webinar terugkijken.

Inhoud online bijeenkomst|
De presentaties gingen over de volgende onderwerpen:
•    Collectieve woonvormen en klein wonen (door 'Ruimte voor Collectief Wonen' en Tiny House Nederland)
•    Het creëren van ruimte voor bijzondere woonvormen (door de gemeente Olst-Wijhe)
•    Uitwisseling van kennis en ervaring in kleinere groepen
•    Panelgesprek met sprekers van het Expertteam Woningbouw (RVO), Programma Omgevingswet van de VNG, de themacoördinator Verstedelijking en transformatie van Platform 31 en de programmaleider van het Actieprogramma Nieuwe Woonvormen van de provincie Noord-Brabant.