De gemeente Groningen is in 2017, in de nadagen van de economische crisis, een uniek veldexperiment gestart onder bijstandscliënten. In 2020 is het beleidsrapport Bijstand op Maat verschenen. Het rapport is afkomstig van de Rijksuniversiteit Groningen; Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen; Vakgroep Economische Geografie; in samenwerking met  OIS Groningen, de onderzoeksafdeling van de gemeente Groningen

Jaartal
2020
Gemeente
Type
Beleidsnota

Samen met nog vijf andere gemeenten – Utrecht, Tilburg, Wageningen, Deventer en Nijmegen – wilde de gemeente onderzoeken of een andere aanpak van de Participatiewet positieve effecten heeft voor bijstandsgerechtigden. Het Groningse experiment met de naam ‘Bijstand op Maat’ is mogelijk gemaakt door een Algemene Maatregel van Bestuur van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en is wetenschappelijk begeleid door de Rijksuniversiteit Groningen.

In 2017 is de gemeente Groningen samen met de gemeente Ten Boer gestart met het experiment Bijstand op Maat.1 Het experiment dient antwoord te geven op de vraag, wat de beste manier is om mensen met een bijstandsuitkering te begeleiden en te ondersteunen. Twee jaar lang (1 november 2017 t/m 31 oktober 2019) zijn 890 bijstandsgerechtigden in Groningen ingedeeld in vijf verschillende bijstandsaanpakken. De Rijksuniversiteit Groningen heeft onderzocht tot welke effecten deze aanpakken hebben geleid. Hierbij is gekeken naar uitstroom naar werk, het meedoen in de samenleving en de effecten op gezondheid en welbevinden. Dit eindrapport geeft een verslag van het door de RUG uitgevoerde Bijstand op Maat onderzoek.2
Bijstand op Maat is onderdeel van een reeks Nederlandse bijstandsexperimenten3 die onafhankelijk van elkaar zijn uitgevoerd binnen een landelijk onderzoekskader4 opgesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Dit eindrapport richt zich op de lokale onderzoeksopzet en -resultaten.

Contactgegevens

Naam

Deborah van Duin

E-mail
deborah.van.duin@groningen.nl