Het onderzoek leidt tot een overzicht van digitale vaardigheden voor ouderen om aangehaakt te kunnen blijven op de zorg, in de hoop inzicht te kijgen in de digitale vaardigheden van ouderen op dit moment en welke vaardigheden (over vijf jaar) wenselijk zijn, zodat zij goed en efficient kunnen voorzien in hun eigen zorgbehoefte.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Beleidsnota

De resultaten van dit onderzoek kunnen dienen als input voor de ontwikkeling van een praktische handleiding voor zorgverleners, om de toeleiding naar aanbieders op het gebied van digitale vaardigheden te optimaliseren.
Door bovengenoemde aanpak is een fundament gelegd voor het realiseren van een sluitende aanpak binnen de gemeente.

Wet en regelgeving
Participatiewet