Wat heeft een cliënt met een indicatie beschermd wonen precies nodig? Is dat aanbod voorhanden? Kan een pgb een passend instrument zijn of juist absoluut niet? In de gemeente Zaanstad krijgen de wijkteams bij de indicatie hulp van de 'instroomtafel beschermd wonen'.

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Folder

De indicatiestellers uit de elf wijkteams brengen bij deze tafel beoogde indicaties voor beschermd wonen in. Het gaat om de meer complexe casussen. Samen met de gecontracteerde zorgaanbieders (ZIN/pgb) wordt de meest geschikte match tussen zorgvraag en zorgaanbod vastgesteld. In Zaanstad is er voor beschermd wonen een aandachtsfunctionaris die contact onderhoudt met de elf wijkteams, en die erop toeziet dat alle informatie over de casus goed op tafel ligt.