In dit plan van aanpak beschrijft de gemeente Barneveld  wat de landelijke ontwikkelingen zijn en hoe zij zich voorbereiden op het voorkomen en aanpakken van de overlast door de eikenprocessierups.

Jaartal
2020
Gemeente
Type
Beleidsnota

Overlast van de eikenprocessierups is niet te voorkomen. Barneveld probeert het wel beheersbaar te maken. Bij het bestrijden hanteren zij de Leidraad beheersing eikenprocessierups 2019. 

In de gemeente Barneveld hebben zij sinds 2005 te maken met de Eikenprocessierups. De  afgelopen jaren heeft zich dat uitgebreid over de gehele gemeente. In de beginjaren werden alleen de  nesten weggezogen. Vanaf 2010 is de gemeente begonnen met het preventief spuiten van eikenbomen met Xentari langs een aantal wegen. Naast het spuiten bestrijden we de eikenprocessierups met het  wegzuigen van de nesten.

Ook bewoners nemen initiatieven om de overlast van de eikenprocessierups te bestrijden. Zo hing het  afgelopen jaar een bewoner uit Stroe op eigen initiatief een aantal vogelkastjes op om hiermee kool, en  pimpelmezen aan te treken en zo een natuurlijke bestrijding op gang te brengen.

 

Aanleiding

In de zomer van 2019 hadden grote delen van Nederland te maken met de overlast van de eikenprocessierups. Veel gemeentes, waaronder ook de gemeente Barneveld hadden moeite met het bestrijden van de rupsen ter voorkoming van gezondheidsproblemen. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) besloot eind juli tot het starten van een landelijke coördinatie rond het bestrijden van de eikenprocessierups. Er werd een kennisplatform processierups  opgericht. Ook de gemeente Barneveld is actief in het kennisplatform.