Deze beleidsregels zijn een kapstok bij de werkzaamheden van de medewerkers van de sociale teams en zijn een aanvulling op de verordening, nadere regels en het besluit.

Jaartal
2017
Afzender
-
Gemeente
Type
Beleidsnota

In het eerste hoofdstuk 1 wordt het kader van de werkzaamheden binnen de sociaal teams toegelicht.

In hoofdstuk 2 worden aanpalende wetten toegelicht die in relatie staan tot de Wmo 2015 en/of de Jeugdwet.

In hoofdstuk 3 staat nadere uitleg over de bijdrage voor maatwerkvoorzieningen die wordt opgelegd door het CAK.

Hoofdstuk 4 geeft de kaders en voorwaarden weer van het persoonsgebonden budget.

In hoofdstuk 5 staat uitleg over maatwerkvoorzieningen.