Deze beleidsregels zijn een kapstok bij de werkzaamheden van de medewerkers van de sociale teams en zijn een aanvulling op de verordening, nadere regels en het besluit.

Jaartal
2017
Gemeente
Type
Beleidsnota

In het eerste hoofdstuk 1 wordt het kader van de werkzaamheden binnen de sociaal teams toegelicht.
In hoofdstuk 2 worden aanpalende wetten toegelicht die in relatie staan tot de Wmo 2015 en/of de Jeugdwet.
In hoofdstuk 3 staat nadere uitleg over de bijdrage voor maatwerkvoorzieningen die wordt opgelegd door het CAK.
Hoofdstuk 4 geeft de kaders en voorwaarden weer van het persoonsgebonden budget.
In hoofdstuk 5 staat uitleg over maatwerkvoorzieningen.