Het beleidsplan richt zich op de activering van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van inwoners en die van de Maasdrielse samenleving. De gemeente zet zich in op het versterken van de samenleving door het stimuleren, faciliteren en het verbinden van onze inwoners met maatschappelijke organisaties en zorgaanbieders.

Jaartal
2017
Gemeente
Type
Beleidsnota

Gemeente Maasdriel wil een gemeente zijn met levendige dorpen en inwoners die elkaar helpen. Het streven is dat de inwoners in staat  worden gesteld deel te nemen aan activiteiten van hun keuze. Sociale contacten, een zinvolle daginvulling, zingeving en gezondheid leiden tot een verhoogd welbevinden van de inwoner. Gemeente Maasdriel is rijk aan organisaties, kerken, instellingen, sportclubs en verenigingen. Zij hebben een belangrijke rol binnen de gemeenschap en leveren een enorme bijdrage aan het welbevinden van inwoners. Dit maakt Maasdriel sterk.

Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met velen: de commissieleden van Samenleving & Financiën, maatschappelijke organisaties, de Participatieraad Maasdriel, het po en vo samenwerkingsverband De Meierij en het gebiedsteam van Maasdriel. Gezamenlijk zijn  de uitgangspunten bepaald waar de gemeente de komende periode haar aandacht op moet richten. En gezamenlijk worden de schouders eronder gezet om de doelen uit het beleidsplan te realiseren. Dit beleidsplan bouwt voort op dat wat er al is én neemt de volgende stap: de transformatie.