Ontschot, meetbaar, grip voor de raad en samen met bewoners. Dit zijn de vier ingrediënten van het nieuwe sociaal beleid van Deurne. Het zijn ook de vier onderdelen waar gemeenten mee worstelen, dus Deurne deelt graag zijn ervaringen met andere gemeenten.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Beleidsnota

Het geheime wapen: huisbezoeken. De beleidsnota zelf is geen lijvig document geworden. Het bijbehorende uitvoeringsprogramma is met 84 pagina's wel dikker, maar de lezer hoeft zich er niet doorheen te worstelen. Per beleidsonderdeel staat kort en bondig beschreven wat het onderdeel behelst, wat er al is gerealiseerd, welke acties worden genomen, wat daarvan het resultaat moet zijn en aan welk beleidseffect het bijdraagt.

Gerelateerde links