Dit plan van aanpak is opgesteld om als leidraad te dienen voor de beheersing van de eikenprocessierups. 

Jaartal
2020
Gemeente
Type
Beleidsnota

In de Achterhoek is gezamenlijk met acht verschillende gemeenten een raamcontract aangegaan voor het preventief en curatief bestrijden van de rupsen. Vanwege de enorme plaagdruk en het niet voldoen van de preventieve behandeling is de bestrijding in 2019 niet verlopen zoals gewenst.

Dit plan geeft inzicht in de wijze waarop de gemeente Oude IJsselstreek de plaagdruk en overlast in 2020 beheersbaar houdt. Waar en op welke wijze treedt de gemeente op tegen de rups en wie zijn daarbij betrokken. Samenwerking tussen verschillende gemeenten en Provincie Gelderland is  hierbij van belang. Een oplossing voor de eikenprocessierups is er nog niet, bestrijding blijft noodzakelijk.