Voor veel mensen zijn brieven van de overheid te moeilijk. Rotterdam maakt daarom sinds enkele jaren gebruik van beeldbrieven: brieven in voor iedereen duidelijke taal, in een overzichtelijke en logische opmaak en mét gebruik van foto's om zaken toe te lichten. Deze werd uitgebreid getest bij de doelgroep. Deze brieven worden goed ontvangen. Bij het maken van een dergelijke beeldbrief komt nogal wat kijken.

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Visie

In deze whitepaper worden de principes en de diverse stappen uitgelegd om tot een goede beeldbrief te komen en wat wel én niet werkt om van een beeldbrief een succes te maken. Eindhoven doet dit in navolging van de gemeente Rotterdam, die sinds enkele jaren gebruikmaakt van de beeldbrieven. Het startte ooit als innovatieproject als onderdeel van een Interreg-project.
En ook in andere gemeenten worden medewerkers getraind op het gebruik van simpele taal. Duidelijker communiceren kan namelijk veel ruis wegnemen. De gemeente Amstelveen nam recent haar communicatie naar cliënten van de sociale dienst en vanuit publiekszaken onder de loep. Een taalprogramma meet daarbij de kwaliteit. Waar nodig worden brieven en formulieren vervolgens aangepast.

Downloads