Fors investeren. Daarmee wil de gemeente Arnhem de stad een fikse steun in de rug geven om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden. Een pakket aan investeringen van ruim €19 miljoen euro in sectoren die getroffen zijn en in de bedrijven en mensen die veel geleden hebben onder de crisis. Het is een extra miljoenenimpuls die zichzelf versterkt en effect heeft op verschillende beleidsterreinen.

Jaartal
2020
Gemeente

Arnhem investeert daar waar het bijdraagt aan grote transities en de opgaven die daarbij horen, zoals de energietransitie, duurzame mobiliteit, circulaire economie en klimaatadaptatie. Daarmee zorgen we lokaal voor werkgelegenheid en extra bedrijvigheid. Wethouder Ronald Paping: 'In tijden van crisis blijven dit soort investeringen vaak achter. Door juist nu te investeren zorgen we tegen de stroom in voor een lokaal positief economisch effect.' Door cofinanciering en samenwerking met regio, provincie en Rijk kunnen de investeringen nog eens met een veelvoud oplopen. De herstelagenda kent vier pijlers: anticyclisch investeren, investeren in een sociaal sterkte stad, investeren in een leefbare en groene stad en versterken en vernieuwen. Met als doel om de stad te versterken en zo goed mogelijk uit de crisis te komen.