Vanaf begin 2020 was er, als gevolg van Corona maatregelen, vanuit de afdeling Sociale Zaken minder fysiek klantcontact mogelijk. Ook was het niet meer goed mogelijk om huisbezoeken bij onze klanten af te leggen. Er is een app ontwikkeld om virtueel huisbezoeken te kunnen afleggen en om virtueel klantcontact te hebben. Hiermee kunnen de werkzaamheden voortgezet worden.  
 

Jaartal
2020
Gemeente

De applicatie is zowel voor de medewerkers als voor onze klanten succesvol gebleken, de huisbezoeken konden worden uitgevoerd. De wijze waarop (virtueel) is bovendien minder invasief voor de burger dan wanneer ambtenaren fysiek op huisbezoek gaan. Daarom blijft de app gebruikt worden, ook als de corona maatregelen weg zijn. 

Bovendien is de app geëvolueerd naar een module om, naast alleen huisbezoeken, ook op een extreem veilige wijze laagdrempelig (via de smartphone vd klant) virtueel videocontact met klanten te kunnen hebben. Het uitvoeren van een virtueel huisbezoek is dus optioneel. 
Burgers en medewerkers geven (gepeild via enquêtes) positieve gebruikerservaring. 

Naast een controlerende functie, zijn ook andere signalen (welzijn kinderen, huiselijk geweld etc.) opgepikt die anders niet of minder snel aan het licht zouden zijn gekomen. 

Verder is de app ook ingezet voor dienstverlenende huisbezoeken. Bijvoorbeeld, iemand vraagt om bijstand voor de kosten van woninginrichting. De app is een prima instrument gebleken om de burger te helpen om aan te geven wat hij/zij nodig heeft in de woning en wat er nog ontbreekt. 
De app brengt verder efficiency voordelen met zich mee. Het kost simpelweg minder tijd, zowel voor de medewerker als voor de burger. 

Bij een fysiek huisbezoek gaan 2 medewerkers op pad in een dienstauto. Bij een virtueel huisbezoek kan 1 collega vanachter zijn/haar bureau op pad, en dat zonder reistijd.  

Met ondersteuning van A&O fonds gemeenten heeft deze app de pilot periode doorlopen. In dat kader is alles vastgelegd, hebben er enquêtes plaatsgevonden en is de pilot wetenschappelijk begeleid door een onderzoeker die is gespecialiseerd in digitale transformatie bij de overheid.  
De resultaten van dat onderzoek worden landelijk gedeeld en inmiddels zijn er al andere gemeenten die de app ook gebruiken. 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de GemeenteDelers 2022.

 

Contactgegevens

Naam

Fred Struik

E-mail
f.struik@ijsselgemeenten.nl
Telefoon

010 284 8457