De gemeente Haarlem heeft door een andere opstelling van de team en een samenwerking met stadmakers en social designer een programma opgezet wat zorgt voor meer betrokkenheid bij het thema leefbaarheid in de wijk spoorzone zuidwest.

Jaartal
2020
Gemeente

Hierdoor krijgt de bewoners, organisaties en overheden een gelijk en gedeeld gevoel van eigenaarschap over de hele omgeving/wijk voor nu en de toekomst. We wonen, ontwikkelen en leven samen. En door de betrokkenheid en samenwerking verhogen we de weerbaarheid voor verandering van de wijk. Doel was dat mensen mee gingen doen, zelf initiatief nemen, kansen zien en die ook benutten. Verder meer levendigheid creëren en bewoners met elkaar verbinden wat ten goede komt aan de leefbaarheid, het onderlinge sociale contact en reuring in de wijk.  

Bewoners geven aan dat zij vertrouwen hebben gekregen in het proces. Met de gemeentelijke team van 6 mensen zijn 40 collega's geïnspireerd met het nieuwe manier van werken. Een kantoorruimte is omgevormd tot een plek in de wijk (stookkamer) waar bewoners, ambtenaren, ontwikkelaar en creatieven elkaar ontmoeten en vinden. Bewoners zijn actief geworden op deelprojecten als auto delen en groen in de wijk. 

Er zijn veel ontwikkelopgaven met verdeeld eigenaarschap. De gemeente voert vaak regie en toetst. Er wordt toegewerkt naar de omgevingswet waarin draagvlak en samenwerken van belang zijn. Met deze casus laat de gemeente zien dat tijdens het proces zij aanwezig zijn, leren we van en met elkaar en wordt er gewerkt aan een gedragen ontwikkeling die ook positieve invloed heeft op de wijk en haar bewoners. Zo creëert je  meer waarde dan alleen de fysieke opgaven.

We zijn met vaste regelmaat en buiten de vaste structuren om met mensen in gesprek geraakt over relevante thema's. Tijdens corona hebben we creatieve vormen gebruikt om toch met elkaar te co-creëren en mensen te betrekken. Door met thema's te werken kwamen we ook in verbinding met andere mensen dan gebruikelijk bij participatie. Dat heeft geleid tot nieuwe ontmoetingen en meer begrip tussen bestaande en relatief nieuwe bewoners en het ontwikkelteam en de gemeente.  

Deze vorm van samenwerking kan ook elders aangegaan worden met lokale stadmakers en creatieven/social designers. Het kan voor verschillende doelen (fysiek bouw tot versterken eigenaarschap en sociale cohesie)ingezet worden en draagt bij aan het leren toepassen van de omgevingswet waarbij je de kracht en energie benut die er al is in de wijk. Het maakt het werk leuker omdat er nog meer contact is met de groep waar de gemeente voor werkt (de bewoners). 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de GemeenteDelers.