De gemeente Nunspeet ondersteunde haar ondernemers op verschillende manieren waaronder het inzetten van een 1,5 meter-coach die op locatie langs gaat om vragen van ondernemers te beantwoorden en te beoordelen of zich op de juiste manier aan de maatregelen houden. Ook ondersteunde de gemeente haar ondernemers door een traject met online sessies te organiseren. met als doel inspireren en nieuwe initiatieven ophalen. 

 

Jaartal
2021
Gemeente
Type
Overig type

1,5 meter coach en 1,5 meter mailbox
De gemeente Nunspeet  kreeg veel vragen over de praktische invulling van de 1,5 meter samenleving. Hoe vind je de goede balans tussen doorgang van de bedrijfsvoering en het waarborgen van de gezondheid van werknemers, klanten en/of bezoekers. De gemeente ibiedt graag de mogelijkheid om mee te denken over de vraagstukken rondom deze regel. Elke organisatie binnen de gemeente Nunspeet – winkeliers, horeca, recreatieparken, hotels, sportverenigingen, etc. – kan gebruik maken van de mogelijkheid tot ondersteuning. Een locatiebezoek behoort tot de mogelijkheden.

De 1,5 meter coach gaat op locatie langs om vragen van ondernemers te beantwoorden, advies te geven en te beoordelen of ze zich op de juiste manier aan de maatregelen houden. Er is 1 persoon die de rol van 1,5-meter coach op zich heeft genomen in gemeente Nunspeet. Hier heeft zij in de praktijk steeds meer ervaring in opgedaan door oa bezoeken op locatie op verzoek van het bedrijf/de instantie. 

Hieraan toegevoegd is een aparte 1,5 meter mailbox (e-mailadres: anderhalvemeter@nunspeet.nl), die speciaal dient voor het beantwoorden van ondernemersvragen. Deze werd binnen de gemeente het meest door juridische collega’s beantwoord, omdat veel vragen gebaseerd waren en zijn op de uitvoering van de Corona-maatregelen vanuit de Rijksoverheid.

Online sessies voor inspiratie en initiatieven
Het doel van deze sessies was om ondernemers te inspireren en nieuwe initiatieven op te halen die kansen boden binnen de 1,5 m samenleving, maar daarnaast ook passen in de lange termijn profilering van Nunspeet. In deze sessies werden communicatie en inrichting in het centrum in verband met coronamaatregelen uitgewerkt met een eigen beeldmerk, dat ook past in het imago van Nunspeet. Verder zijn initiatieven voor andere aanbodvormen bedacht (o.a. online platform, lokale cadeau-pakketten, aanbod naar vakantieparken brengen etc).

Daarnaast werden ondernemers gesteund met informatie over steunregelingen en maatregelen, werden terrassen verruimd en zijn coaching gesprekken gehouden met verschillende ondernemers. Ook werd er advies gegeven op gebied van bedrijfsmodellen, digitalisering en hoe deze passen in de huidige tijd. Er werd dus verder gekeken dan een nood- of herstelfonds. Nunspeet probeerde op deze manier haar ondernemers echt te ondersteunen.

Resultaat

De succesfactoren van de inzet van een 1,5m-coach vanuit de gemeente is dat dit vooral ondersteunend en adviserend is richting de bedrijven en instanties. Zij krijgen direct antwoord en advies op hun praktische vragen, soms zelfs op hun locatie.

De gemeente Nunspeet zag dat horeca, recreatieondernemers, winkeliers en MKB (gericht op de zakelijke markt) elkaar vonden, partijen die elkaar normaal gesproken niet opzoeken. Ook de rol van de gemeente wordt gewaardeerd. Hoewel het lastig is om hier concrete resultaten uit op te halen, werkte het samenwerkingstraject positief op het partnergevoel. De uiteindelijke uitwerking, het daadwerkelijk aanpakken van de bedrijfsvoering, is echter wel lastig om op deze korte termijn te realiseren. Hier moet rekening mee worden gehouden, omdat dit niet van de ene op de andere dag aangepakt kan worden.

De coaching gesprekken, het actief informeren van ondernemers en een snel-loket in de afhandeling van ondernemersvragen waren volgens de gemeente de meest effectieve van de maatregelen die ingezet zijn.

Wilt u verder praten over de ervaringen en ideeën over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de gemeente.

 

Contactgegevens

Naam

Bep Franken en Judith Elderen (bedrijfscontactfunctionaris/programmamanager Centrum)

E-mail
gemeente@nunspeet.nl
Telefoon

0341 - 25 99 11