In 2018 heeft de gemeente samen met werkgevers het convenant Amsterdams Taalakkoord opgesteld. Het Amsterdamse Taalakkoord bestaat uit een netwerk van 58 organisaties die activiteiten wil ontplooien tegen laaggeletterdheid in de eigen organisatie.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Persbericht / Nieuwsbericht Website

Medewerkers worden getraind in het herkennen van laaggeletterdheid of krijgen taalscholing. Ook wordt er gekeken of communicatie-uitingen binnen het bedrijf en naar klanten helder zijn.

Het Amsterdams Taalakkoord is het instrument om uitvoering te geven aan deze grote maatschappelijke opgave. Amsterdam wil als hoofdstad hiermee haar verantwoordelijkheid nemen en alle Amsterdammers stimuleren om naar vermogen deel te nemen aan de samenleving en arbeidsmarkt. Bij het realiseren van de ambitie om gezamenlijk de taalvaardigheid van Amsterdammers te vergroten, heeft de gemeente de hulp en inzet nodig van alle betrokken en belanghebbende partners. Daarom richt dit Taalakkoord zich op de samenwerking met Amsterdamse uitvoeringsorganisaties en bedrijven uit de regio Groot Amsterdam.