In de eerste uitwerking van de ambities van het college constateert de gemeente dat jonge niet-westerse Amsterdammers (tussen 16 en 29) het meest positief zijn over de omgang tussen diverse groepen.

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Visie

De oudere Amsterdammer zonder migratieachtergrond, boven de 55, zijn het minst te spreken over de omgang tussen diverse groepen. De gemeente Amsterdam positioneert zichzelf in haar diversiteitsbeleid als hyperdiverse stad. De gemeente zet in op ontmoeting en kijkt daarbij ook naar de kans die de fysieke ruimte creëert voor dialoog en ontmoeting. Daarnaast grijpt zij de internationale oriëntatie in de geschiedenis aan om verbondenheid te versterken.