Doordat basisscholen weer open gaan en terrassen, musea en culturele instellingen wat meer speelruimte krijgen, wordt het vanaf 11 mei drukker op straat. Het stadsbestuur neemt daarom tijdelijke maatregelen om 1,5 meter afstand te kunnen bewaren. Want dat moet voorlopig nog steeds, om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Jaartal
2020
Gemeente
Type
Overig type

Op dit moment (7 mei 2020) geldt vanuit de rijksoverheid het volgende advies: ‘Voor iedereen in Nederland geldt: blijf zoveel mogelijk thuis.’ en ‘Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen’. Naar verwachting wordt in de komende tijd de eerste regel versoepeld, maar blijft de 2e regel voor langere tijd gehandhaafd. Om te zorgen dat de stad weer langzaam op gang kan komen, terwijl we toch voldoende afstand tot elkaar houden, moeten we nieuwe keuzes maken in het gebruik van de openbare ruimte.

Dit betekent dat in eerste instantie vooral het verplaatsen (utilitair) en het bewegen (recreatief) in de openbare ruimte zullen toenemen en dat voldoende ruimte voor dit gebruik prioriteit heeft. De meer sociale kant van het in de openbare ruimte zijn (elkaar ontmoeten, samen sporten, terrasbezoek, evenementen) is tijdelijk beperkt, maar zal na loop van tijd ook weer gaan toenemen. Ook recreatie en ontspanning faciliteren we. Zodat de stad weer tot bloei kan komen, binnen de ruimte die de landelijke richtlijnen en afspraken uit de veiligheidsregio bieden.

Deze menukaart biedt inzicht in de maatregelen die we als gemeente kunnen nemen op het moment dat de samenleving weer op gang komt, en ‘blijf thuis’ voor steeds minder mensen de norm wordt. De eerste stap is op 22 april aangekondigd, met de heropening van de bassischolen per 11 mei en op 6 mei zijn verdere stappen aangekondigd. Daar waar de ruimte nu nog volstaat, omdat de straten zeer rustig zijn, zal het op termijn zeer waarschijnlijk gaan knellen. Op basis van deze menukaart kan Amsterdam knelpunten voorkomen en ruimte te bieden aan verplaatsen, recreëren en economische activiteit, op anderhalve meter afstand. Het beleid van de Rijksoverheid en de Veiligheidsregio zijn uiteraard altijd leidend.