Bij de viering van Koningsdag is in Amersfoort vanuit het overkoepelende thema ‘Wij Amersfoort’ ingezoomd op persoonlijke verhalen. Het samenkomen en samen vieren in de publieke ruimte en zo het faciliteren van gesprekken en ontmoetingen heeft positieve en verbindende effecten gehad. Deze aanpak wordt daarom bij andere evenementen en feestdagen voortgezet.  

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Overig type Website

De viering van Koningsdag 2019 is in Amersfoort aangegrepen om zichzelf als diverse stad te manifesteren en dat onderdeel te maken van de lokale trots. Vanuit het overkoepelende thema ‘Wij Amersfoort’ werd ingezoomd op persoonlijke verhalen. Het samenkomen en samen vieren in de publieke ruimte en zo het faciliteren van gesprekken en ontmoetingen heeft positieve en verbindende effecten gehad. Ad hoc verbanden hebben tot langdurige samenwerkingen geleid. ‘Wij Amersfoort’ krijgt daarom een vervolg bij andere evenementen en feestdagen, zoals bevrijdingsdag. 

Grote aandacht, internationaal bereik  

In het programma van de viering was ruimte voor verschillende verhalen. Hassan Elammouri (o.a. betrokken bij ArteGanza) presenteerde tijdens het programma de schoonheid van het verschil als een boeket aan de koninklijke familie. De invulling van Koningsdag 2019 heeft een groot bereik gekend. 2,7 miljoen mensen keken naar de live registratie, maar ook in Marokkaanse media werd er aandacht aan besteed.  

Door Koningsdag zijn volop verbindingen en samenwerkingen ontstaan tussen mensen, bedrijven, organisaties en partijen. Dit zijn verbindingen die ook op de lange termijn bijdragen aan cohesie in de stad en het “Wij Amersfoort”-gevoel. Op het Onze Lieve Vrouwekerkhof zijn 100 Lieve Vrouwen bij elkaar gebracht. Deze vrouwen hebben onderling verbindingen en contacten gelegd. Daarnaast is er een Haag der Nationaliteiten gevormd en deze heeft een goede basis gelegd om mensen vanuit verschillende culturen en achtergronden elkaar meer op te laten zoeken en met elkaar in contact te komen. Er is een gevoel van saamhorigheid ontstaan.   

Een ander voorbeeld is de verbinding die ontstaan is tussen de Young Leaders, SRO Amersfoort en de buursportcoaches vanuit het programma dat plaatsvond op het Stadhuisplein. Young Leaders is een programma waarmee Amersfoort positieve rolmodellen voor jongeren wil creëren. Ibrahim el Kahlki, jongerenwerker in Amersfoort: “Ze hebben het er nog steeds over. Bovendien heeft het bijgedragen aan hun netwerk. Zo hebben de jongeren de burgemeester leren kennen.” Ook voor de burgemeester is dat winst.  

Koningsdag leverde Amersfoort een trots gevoel op. Zo blijkt ook uit de uitkomsten van het Stadspanel, de uitkomsten van een enquête van citymarketing onder haar partners en de analyse van (social) media. Deze grote publieke viering is gebruikt om verbinding en ontmoeting te stimuleren en te faciliteren. De kennis en ervaring die hier is opgedaan heeft een intrinsieke waarde voor de stad. Ook heeft het evenement nieuwe netwerken en ervaringen opgeleverd. Daarom gaat ‘Wij Amersfoort’ vaker gebruikt worden, onder andere bij bevrijdingsdag.