De raad van de gemeente Beesel heeft besloten deze Algemene subsidieverordening vast te stellen. Daarbij is we rekening gehouden met artikel 149 van de Gemeentewet. Burgemeester en Wethouders hebben op 2 juli 2018 een voorstel gedaan voor deze Algemene subsidieverordening.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Verordening

Burgemeester en Wethouders kunnen in een regeling vaststellen welke activiteiten voor subsidie in aanmerking komen. In deze regeling wordt zo ook bepaald welke doelgroepen voor subsidie in aanmerking komen, hoe de subsidie berekend kan worden  en hoe de subsidiebedragen uitbetaald wordt.