Utrecht wil een stad zijn waar iedereen mee kan doen en waar we niemand buitensluiten.
Een inclusieve stad. Dat betekent dat we toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Alle Utrechters, mét en
zonder een beperking, moeten alle gebouwen, dienstverlening en openbare ruimte kunnen gebruiken.

Jaartal
2019
Gemeente

Utrecht doet al heel veel aan de toegankelijkheid, maar er is meer mogelijk en nodig. Er zijn drie kansen
om van Utrecht een stad te maken die werkelijk voor iedereen is.
• Sneller concreet resultaat in de stad: met de ambitieuze maatregelen uit het coalitieakkoord, extra geld en een debat of festival.
• Niet alleen fysiek, maar ook sociaal toegankelijk: Niet alleen de fysieke toegang tot bijvoorbeeld gebouwen
kan beter, maar ook de sociale toegang tot diensten en informatie verbeteren.
• Samenwerken met de stad: Voor een toegankelijke stad zijn de bewoners, instellingen en ondernemers nodig.
Als deze kansen goed worden benut kunnen er nog meer mensen gewoon mee doen in Utrecht. 

Utrecht vult de Lokale Inclusie Agenda breder in dan minimaal verplicht is rondom zorg, werk en jeugd. Zo is de ambities om Utrecht toegankelijker te maken op het gebied van de openbare ruimte, sport, welzijn en publieksdienstverlening.