In de “Agenda Toegankelijk Alphen aan den Rijn” geeft de gemeente aan hoe zij uitvoering geven aan het VN-Verdrag. Ze markeren praktische mijlpalen die direct voor inwoners merkbaar zijn. Zij inventariseren knelpunten in de alledaagse praktijk en onderzoeken hoe samen met belangenorganisaties en inwoners deze knelpunten kunnen worden aangepakt en opgelost.

Jaartal
2020
Gemeente
Type
Beleidsnota

In het beleid van de afgelopen jaren is er al veel geregeld om de stad fysiek en sociaal zo toegankelijk mogelijk te maken en zo te komen tot een meer inclusieve samenleving waarin mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen. Ook de komende jaren staat dit hoog op de agenda. De Agenda Toegankelijk Alphen aan den Rijn moet een dynamisch document worden en blijven: samen met inwoners en uitvoerende partijen worden regelmatig de actiepunten bijgesteld, aangevuld of afgesloten wanneer doelstellingen behaald zijn.

In een inclusieve samenleving doet iedereen gelijkwaardig mee. De Agenda Toegankelijk Alphen aan den Rijn richt zich, in de lijn van het VN-verdrag, specifiek op de doelgroep inwoners met een beperking. Maar inclusie gaat over acceptatie van álle diversiteitskenmerken, of dit nou gaat om leeftijd, culturele achtergrond, inkomen, gender, talenten of beperkingen. Daarom wordt deze Agenda opgesteld in samenhang met andere opgaven. Voorbeelden daarvan zijn de Regenboogagenda, het uitvoeringsplan senioren en het uitvoeringsprogramma ‘Blijf in de buurt’.
Daar waar mogelijk wordt gezamenlijk gewerkt, zodat er samen met de interne organisatie, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan die brede inclusiviteit vorm wordt gegeven.