De gemeente Utrecht heeft een afwegingskader met richtlijnen voor de anderhalvemetersamenleving gepresenteerd. In het kader staan zes uitgangspunten op basis waarvan gekeken wordt of activiteiten, initiatieven en maatregelen in Utrecht binnen de regels van de anderhalvemetersamenleving wenselijk en haalbaar zijn.

Jaartal
2020
Gemeente
Type
Plan van aanpak

De zes uitgangspunten in het kader zijn bedoeld om maatregelen in Utrecht verder uit te kunnen werken. Bij het uitwerken wordt altijd rekening gehouden met de landelijke richtlijnen, zoals anderhalve meter afstand houden en het vermijden van drukte. Het afwegingskader kan ook worden aangepast als bijvoorbeeld de landelijke richtlijnen veranderen.