In Hengelo willen ze dat iedereen zichzelf kan zijn en zich zelfstandig en veilig kan verplaatsen. Met een actieplan wil de gemeente de stad zo toegankelijk mogelijk maken voor mensen met een beperking.

Jaartal
2020
Gemeente
Type
Plan van aanpak

In het kader van of wellicht door het VN-verdrag ziet de gemeente Hengelo meer bewustzijn ontstaan en worden er vanuit meerdere disciplines binnen de gemeentelijke organisatie verschillende acties opgepakt. Deze acties zijn opgenomen in het actieplan Toegankelijkheid. Dit plan is de leidraad voor de acties van de komende jaren, maar het kan zijn dat ontwikkelingen maken dat er een onderwerp bij komt of dat een geplande actie minder prioriteit krijgt. Het is daarmee een dynamisch plan.