De gemeente Utrecht wil haar invloed als inkopende organisatie nog gerichter inzetten om haar maatschappelijke doelen te bereiken.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Infographic Plan van aanpak Website

In het actieplan  maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) leggen zij de lat hoger voor duurzaam inkopen

Er is gekozen voor een integrale en decentrale aanpak (dus dicht waar de inkoopbehoefte ontstaat), waarin er op resultaat en controleerbare afspraken wordt gestuurd.
Daarmee realiseer je meer maatschappelijke én meer economische waarde met de inkoop.

In de infographic van het actieplan kunt u zien op welke maatschappelijke waarde de accenten worden gelegd en wat de kansrijke projecten/aanbestedingen voor 2018 zijn.