Jongeren krijgen vanaf dit jaar nadrukkelijker een stem in het beleid van het gemeente Breda. Jeugdparticipatie, de jeugd betrekken bij het maken van beleid, het is een van de speerpunten van het actieplan Jeugd dat het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld.

Jaartal
2017
Afzender
-
Gemeente
Type
Beleidsnota

Leerlingenraden van de Bredase scholen worden betrokken bij het bedenken van plannen om Breda aantrekkelijker te maken voor jeugd. Het eerste plan is vorig jaar opgesteld om de overgang van de jeugdzorg van de landelijke overheid naar de gemeente soepel te laten verlopen. In 2015 verschoof die verantwoordelijkheid. Sindsdien is de gemeente Breda meer gaan inzetten op jeugdhulp, met het jaarlijkse actieplan als leidraad.

Gerelateerde links