Door de ontwikkelingen met het Coronavirus zijn gemeenten genoodzaakt om bepaalde evenementen af te gelasten. Dat geldt ook voor publieke locaties, zoals musea, concertzalen, theaters en sportclubs en sportwedstrijden.

Jaartal
2020
Afzender
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Type
Verordening

Vraag is dan wat de juridische maatregelen zijn die gemeenten kunnen inzetten om het te handhaven? De wettelijke grondslag hiervoor is een aanwijzingsbesluit van de minister in samenhang met een noodverordening van veiligheidsregio's op grond van artikel 39 Wet veiligheidsregio's juncto 
artikel 174, 175, lid 1 en artikel 176 Gemeentewet. Zo heeft de minister van VWS op 12 maart
2020 bijgesloten aanwijzing aan veiligheidsregio's gegeven. Dit ging toen nog om evenementen met
meer dan 100 personen. Naar aanleiding hiervan heeft een groot aantal veiligheidsregio's een 
noodverordening vastgesteld.

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen (15 maart 2020) van het kabinet, hebben een aantal veiligheidsregio's de noodverordening echter wel al uitgebreid naar (onder meer) horeca en sportverenigingen. Zie bijvoorbeeld de noodverordening van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. 

In noodverordeningen van andere veiligheidsregio's staat ook dat alle aanwijzingen ter handhaving van de noodverordening gegeven door de politie en door de voorzitter van de veiligheidsregio aangewezen ambtenaren stipt en onmiddellijk dienen te worden opgevolgd. 
Handelen in strijd met de voorschriften van de noodverordening levert een overtreding op en
is strafbaar gesteld in artikel 443 Wetboek van strafrecht. Dit wordt bestraft met een hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie.

Wet en regelgeving
Gemeentewet