In de afgelopen jaren is in Westerwolde een begin gemaakt met een structurele aanpak laaggeletterdheid. De ambitie was om jaarlijks 2,5 % van de laaggeletterden in Westerwolde (circa 90 personen) te bereiken en hen een passend scholingstraject aan te bieden, zodat zij een stap voorwaarts kunnen zetten op de participatieladder. Een passend traject hoeft niet alleen een onderwijstraject te zijn, maar kan ook deelname zijn aan een begeleidingstraject met een vrijwilliger.

Jaartal
2021
Gemeente

Om dit te realiseren, is  een brede samenwerking aangegaan met partnerorganisaties op gebied van onderwijs, welzijn en bibliotheek: het Noorderpoort, de (voorgangers van de) Stichting Welzijn Westerwolde, Biblionet en de Stichting Lezen en Schrijven.

Ook zijn er  twee fysieke locaties gerealiseerd voor de aanpak van laaggeletterdheid, in de vorm van Taalhuizen in de bibliotheken in Bellingwolde en Ter Apel. Dit zijn centrale plekken, waar op vaste tijden mensen kunnen komen voor aanmelding en/of advies met betrekking tot taalvragen. Ook vrijwilligers kunnen hier terecht met hun vragen. De Taalhuizen worden geleid door een taalcoördinator, in samenwerking met vrijwilligers. De taalcoördinator zorgt voor een goede intake van de deelnemer en stelt taaltrajecten op maat samen. Dit kan een formeel scholingstraject via het Noorderpoort of een ander ROC zijn, maar ook een informeel aanbod via een vrijwilliger (‘taalmaatje’) of een combinatie van beiden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van goede screeningsinstrumenten om laaggeletterden te herkennen. Ook zijn andere partners die in aanraking komen met de doelgroep betrokken bij de signalering en aanpak: consulenten van de gemeente en medewerkers van de welzijnsorganisatie. De locatie van de begeleiding van de deelnemers kan variëren en hoeft niet per se de bibliotheek te zijn.