Op 1 januari 2018 is de ambtelijke fusie tussen Duiven en Westervoort een feit. Vanaf die datum is er een nieuwe organisatie die werkt voor beide gemeenten.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Persbericht / Nieuwsbericht

Eén organisatie voor de dienstverlening aan de inwoners van twee gemeenten.  De inwoners gaan hier weinig van merken. De twee gemeenten blijven zelfstandig, met een eigen gemeenteraad en college van B&W die bevoegd en verantwoordelijk zijn om het beleid in hun gemeente voor te bereiden, vast te stellen en uit te voeren. Zo blijft er voldoende ruimte voor de eigen identiteit ('couleur locale') van beide gemeenten.

Als naam van de nieuwe organisatie is gekozen voor 1Stroom. In deze naam zit de symboliek van het samenstromende water van de Rijn en de IJssel. Stroom geeft energie, voegt samen en verbindt. De toevoeging van het cijfer 1 geeft aan dat de nieuwe organisatie een éénheid is. Een nabije, krachtige en flexibele organisatie die optimale dienstverlening biedt aan inwoners, organisaties, bedrijven en bestuur.

1Stroom is een 'platte' organisatie met 19 teams en een directie. De directie bestaat uit de twee gemeentesecretarissen, aangevuld met een adjunct-directeur. Deze structuur zorgt voor korte lijnen en directe contacten tussen de medewerkers onderling, tussen medewerkers en bestuurders en tussen medewerkers en de samenleving. Op deze manier kan 1Stroom een betrouwbare en betrokken partner zijn die bijdraagt aan een samenleving waar het goed wonen en werken is.

De fusie zal de kwaliteit verhogen van de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De gemeenten blijven bestuurlijk zelfstandig en houden hun eigen college van B&W en gemeenteraad, maar maken ze gebruik van één ambtelijk apparaat. De kosten voor het realiseren van de ambtelijke fusie zijn begroot op

€ 1.000.000 Deze kosten zullen door de taakstellingen worden terugverdiend binnen vier jaar.  Vanaf 2022 zal er een financieel voordeel van € 600.000 ontstaan op de gezamenlijke gemeentebegroting. De hogere kwaliteit van de ambtelijke organisatie moet blijken uit een deugdelijk tevredenheidsonderzoek onder de inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuur over de dienstverlening.