Dit plan gaat over het benutten van kansen op het gebied van werkgelegenheid en werkloosheidsbestrijding. Het herstellen en het voorkomen van aardbevingsschade leidt in de provincie Groningen immers tot extra werkgelegenheid.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Beleidsnota

Er zijn specifieke acties nodig om ervoor te zorgen dat werkzoekenden in de arbeidsmarktregio kunnen profiteren van het extra werk. Mensen die nu geen werk hebben, zijn vaak niet direct bemiddelbaar.
Een forse scholingsinspanning en extra begeleiding zijn nodig om werkzoekenden de stap naar betaald werk te laten maken, waarbij de inhoud van de scholing uiteraard aan moeten sluiten bij de eisen die bedrijven aan hun personeel stellen. 

Aanleiding

De gaswinning en de daarmee gepaard gaande aardbevingen hebben grote gevolgen voor het leven in Groningen. Er moet verdere schade worden voorkomen, schade worden hersteld en woningen en gebouwen worden versterkt. Om dit te realiseren heeft het Rijk de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) ingesteld.
In diens meerjarenprogramma Kansrijk Groningen gaat het naast het voorkomen en oplossen van deze problemen, ook over het benutten van kansen die deze problematiek de regio biedt en over het versterken van de leefbaarheid.