Schadeverhaal

Wie schade lijdt door een onrechtmatige daad van een ander kan deze schade in beginsel verhalen op die ander (artikel 6:162 BW). Voor gemeenten is het niet altijd duidelijk of zij ook van dit privaatrechtelijke artikel gebruik kunnen maken om hun schade te verhalen.

Hieronder vindt u informatie die ingaat op vragen van gemeenten over specifieke schadegevallen zoals olie op het wegdek, illegaal plakken, brandje stichten en het opruimen van vrijgekomen asbestdeeltjes na brand.

Meer informatie

  • Factsheet privaatrechtelijk schadeverhaal (VNG, 2018 pdf): Deze factsheet gaat in op vragen naar de mogelijkheden van schadeverhaal/kostenverhaal in specifieke gevallen via de privaatrechtelijke weg van de onrechtmatige daad, waaronder olie op het wegdek en illegaal posters plakken.
  • Asbestbranden en kostenverhaal (VNG-ledenbrief, 2015, pdf): Het is bij asbestbranden lang niet altijd nodig dat de gemeente zelf maatregelen neemt voor het opruimen van asbestdeeltjes en vervolgens blijft zitten met de kosten. De gemeente heeft meestal een coördinerende en controlerende rol. Moet zij toch opdracht geven tot opruiming dan kan de gemeente de kosten verhalen.
    De afgelopen jaren is iets meer ruimte ontstaan voor een civielrechtelijk kostenverhaal. Maar de bestuursrechtelijke weg biedt nog altijd meer duidelijkheid. Wij adviseren gemeenten in onze ledenbrief over de (eventuele) opdrachtverlening tot asbestopruiming en het verhalen van de kosten ervan.

Jurisprudentie

Veelgestelde vragen