Wet aanpak woonoverlast

Iedere Nederlandse gemeente kan vanaf 1 juli 2017 de Wet aanpak woonoverlast inzetten om woonoverlast aan te pakken. De wet geeft burgemeesters de mogelijkheid om specifieke gedragsaanwijzingen te geven aan overlastgevers, in zowel huur- als koopwoningen.

De bevoegdheid om gedragsaanwijzingen op te leggen, is vrij nieuw in het Nederlandse recht en belast de burgemeester dan ook met een nieuwe taak. Een taak waar, zeker in het begin, zorgvuldig mee om gegaan moet worden.

Gemeenten worstelen al lang met het probleem van woonoverlast. De nieuwe wet vergroot de wettelijke mogelijkheden voor het aanpakken van de overlast.

Meer informatie