Typeringen en praktijkcases

Bij verwarde personen gaat het veelal om kwetsbare mensen die te kampen hebben met verschillende aandoeningen, beperkingen of verschillende levensproblemen.

Voorkomende problemen zijn onder meer: psychisch,licht verstandelijke beperkingen, dementie, verslaving, schulden, dakloosheid, verlies van dierbaren, gebrek aan participatie, onverzekerdheid, illgaliteit. Vaak is er ook sprake van een combinatie van problemen.

Typeringen

Om een duiding te geven aan de discussie en een balans te vinden tussen maatschappelijke en
persoonlijke belangen onderscheidt het aanjaagteam vier verschillende typeringen. Het zijn nadrukkelijk hoofdcategorieën, geen nieuwe harde hokjes.

Praktijkcases

Per type is een geanonimiseerd waargebeurde praktijkcase in beeld gebracht.

Case #1 - Justin

Justin krijgt last van stress tijdens zijn studie. De diagnose is manisch-depressief. Hij moet zijn studie stoppen en krijgt een Wajong-uitkering.

Terwijl Justin voor de buitenwereld geen overlast veroorzaakt kent hij wel persoonlijk leed.

Case #2 - Hans

Hans heeft Parkinson en suikerziekte. Hierdoor is hij de afgelopen jaren steeds opvliegender geworden en gedraagt hij zich soms agressief.

Hans heeft duidelijk hulp en zorg nodig. Hij zorgt soms voor overlast, maar is niet gevaarlijk.

Case #3 - Hassan

Hassan spreekt geen Nederlands, is analfabeet, heeft een IQ van 63 en heeft geen vast verblijfadres.

Bij de gemeente en opvanginstanties gedraagt Hassan zich agressief. Hierdoor is hij in aanraking geweest met strafrecht.
 

Case #4 - Kees

Kees heeft vanaf zijn 18e regelmatig psychoses. Hij gedraagt zich agressief en gaat een aantal jaar kliniek in en kliniek uit.

Kees heeft een strafrechtelijk verleden opgebouwd en forensische zorg nodig.