Regio Zeeland

Met ketenpartners en cliënten slaan gemeenten de handen ineen om te komen een aanpak die gericht is op Zeeuwse samenwerking.

 

Projectleider

Mr. G.M. van Belzen (Gemeente Goes)
E: m.van.belzen@goes.nl
T: 0113 - 249 610 of 06 - 22 24 25 50

Praktijkvoorbeelden

Bij de vormgeving van een sluitende en passende aanpak wordt steeds gekeken naar de regionale context. Dit is ook zichtbaar in de praktijkvoorbeelden. Ze dienen dan ook vooral als inspiratiebron voor uw eigen aanpak personen met verward gedrag.

Regio Zeeland

Meer voorbeelden

Regionale projecten met subsidie via ZonMw

De rijkssubsidie voor implementatie van de bouwstenen personen met verward gedrag wordt uitgekeerd via ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Meerdere keren per jaar worden er subsidieoproepen gedaan.

Meer informatie

Plan van aanpak

Voor het komen tot een goedwerkende Zeeuwse aanpak is subsidie verleend via ZonMw.