Regio West-Brabant

West-Brabant streeft naar een plan van aanpak waarbij afspraken worden gemaakt om de doelgroep zo goed mogelijk te ondersteunen. Van signalering tot juiste toeleiding en van preventie tot nazorg.

Het vergroten van de deskundigheid rondom ‘mensen met verward gedrag’ staat hoog op de agenda.

Projectleider
Gineke Kuin (Gemeente Breda)
E: Rct.kuin@breda.nl

Regionale projecten met subsidie via ZonMw

De rijkssubsidie voor implementatie van de bouwstenen personen met verward gedrag wordt uitgekeerd via ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Meerdere keren per jaar worden er subsidieoproepen gedaan.

Meer informatie

Plan van aanpak

De aanpak in West-Brabant bestaat onder meer uit een aantal projecten, die tezamen alle bouwstenen vertegenwoordigen. Een dynamisch leerproces waarbij ervaringen uit de dagelijkse praktijk aanleiding kunnen zijn de aanpak en/of het project bij te sturen

Via ZonMw is voor het plan van aanpak een subsidie verleend.

Organisatie

Bestuurlijke trekkers

  • Wethouders van Lunteren (Breda) en Kammeijer (Bergen op Zoom) en de burgemeesters Niederer (Roosendaal) en Poppe-de Looff (Zundert)

Ambtelijke trekkers

  • Breda, Bergen op Zoom en Roosendaal
  • Met subsidie van ZonMw is procesbegeleider Peter Brakman aangetrokken

Samenwerkende partners

  • West-Brabantse gemeenten, GGD West Brabant, GGZ Breburg Groep, GGZ Noordelijk West Brabant, het Instituut voor Maatschappelijk Welzijn, Surplusgroep, de Nationale Politie (veiligheidsdistricten de Baronie en Markiezaten incl. de twee veiligheidshuizen) en andere maatschappelijke organisaties.

Praktijkvoorbeelden

Bij de vormgeving van een sluitende en passende aanpak wordt steeds gekeken naar de regionale context. Dit is ook zichtbaar in de praktijkvoorbeelden. Ze dienen dan ook vooral als inspiratiebron voor uw eigen aanpak personen met verward gedrag.