Regio Utrecht

Signalen en risicofactoren die kunnen leiden tot verward gedrag, worden door de inzet van de buurtteams zo snel mogelijk opgepakt.

Met proeftuinen van de taskforce EPA/GGZ in de wijk wordt geëxperimenteerd met een wijkgerichte aanpak voor mensen met GGZ-problematiek.

Projectleider

Wilma Kieft (Gemeente Utrecht)
E: w.kieft@utrecht.nl
T: 030 - 28 63 211
M: 06 - 20 24 90 93

Regionale projecten met subsidie via ZonMw

De rijkssubsidie voor implementatie van de bouwstenen personen met verward gedrag wordt uitgekeerd via ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Meerdere keren per jaar worden er subsidieoproepen gedaan.

Meer informatie

Praktijkvoorbeelden

Bij de vormgeving van een sluitende en passende aanpak wordt steeds gekeken naar de regionale context. Dit is ook zichtbaar in de praktijkvoorbeelden. Ze dienen dan ook vooral als inspiratiebron voor uw eigen aanpak personen met verward gedrag.

Regio Utrecht

Meer voorbeelden

Plan van aanpak en organisatie

Als één van de landelijke verdiepingsregio's was Utrecht een voorloper bij de aanpak voor personen met verward gedrag. Zowel in de uitvoering als het beleid staat de leefwereld en de inbreng van mensen met verward gedrag en hun omgeving centraal. 

De ambities waar met verschillende partners in de regio aan gewerkt wordt zijn opgenomen in een infographic.

Bestuurlijke trekker

  • Wethouder Kees Diepeveen (gemeente Utrecht)

Samenwerkende partners

  • Cliëntvertegenwoordigers, Buurtteams, Huisartsen (GEZ), Altrecht, Tussenvoorziening, Lister, Leger des Heils, U-centraal, Woningcorporaties, Politie, Veiligheidshuis, Zilveren Kruis, Regiogemeenten, Gemeente Utrecht (regie rol), Jellinek, Abrona en RAVU