Regio Twente

Regio Twente is één van de vijf regio's in Oost Nederland.

 

Bestuurlijke trekkers

  • Wethouder Jan Bron
    (Hengelo)
  • Burgemeester Anneke Raven
    (Hellendoorn)

Praktijkvoorbeelden

Bij de vormgeving van een sluitende en passende aanpak wordt steeds gekeken naar de regionale context. Dit is ook zichtbaar in de praktijkvoorbeelden. Ze dienen dan ook vooral als inspiratiebron voor uw eigen aanpak personen met verward gedrag.

Regio Twente

Oost Nederland

Meer voorbeelden

Regionale projecten met subsidie via ZonMw

De rijkssubsidie voor implementatie van de bouwstenen personen met verward gedrag wordt uitgekeerd via ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Meerdere keren per jaar worden er subsidieoproepen gedaan.

Meer informatie

Plan van aanpak

Doel van de Twentse aanpak is het voorkomen en verminderen van escalatie. Onder de titel 10 in Twente werken de veertien gemeenten samen aan een goed sluitende aanpak personen met verward gedrag.

Oost Nederland

In Oost Nederland wordt gewerkt met vijf regio's: Twente, IJsselland, Gelderland Midden, Gelderland Zuid en Noord Oost Gelderland. Het onderwerp personen met verward gedrag wordt besproken op diverse ‘tafels’: Bestuurscollege burgemeesters, politie en OM (Expertteam overlastgevende personen, RFPN, Verdiepingsregio personen met verward gedrag), Convenant politie, GGZ, OM, ambulancezorg regio Oost en AJB.

Bestuurlijke trekkers Oost Nederland

  • Burgemeester Welten (Borne) portefeuillehouder verwarde personen
  • Wethouder Eefke Meijerink (Zwolle)

Partners

  • Gemeenten, GGZ, LVB-instellingen, verslavingszorg, OM, Politie, GGD/ Ghor, verzekeraars, huisartsen, etc.