Regio Rotterdam Rijnmond | Zuid-Holland-Zuid

Contactpersoon

 

Bestuurlijke trekkers

  • Bram van Hemmen, burgemeester Sliedrecht
  • Sven de Langen, wethouder Rotterdam

Praktijkvoorbeelden

Bij de vormgeving van een sluitende en passende aanpak wordt steeds gekeken naar de regionale context. Dit is ook zichtbaar in de praktijkvoorbeelden. Ze dienen dan ook vooral als inspiratiebron voor uw eigen aanpak personen met verward gedrag.

Regio Rotterdam Rijnmond | Zuid-Holland-Zuid

Meer voorbeelden

Regionale projecten met subsidie via ZonMw

De rijkssubsidie voor implementatie van de bouwstenen personen met verward gedrag wordt uitgekeerd via ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Meerdere keren per jaar worden er subsidieoproepen gedaan.

Meer informatie

Plan van aanpak

Rotterdam zet in op het eerder en beter in zorg krijgen van mensen met verward gedrag. De aanpak bestaat uit een achttal acties die elk te plaatsen zijn binnen een of meerdere Bouwstenen personen met verward gedrag. Het onder actie twee vermelde 24-uurs Advies- en meldpunt Verwarde Personen is in september 2016 van start gegaan.