Regio Oost-Brabant

Betere opvang en hulp aan verwarde mensen die zich veelal in acute situaties bevinden, door een einde te maken aan de verkokering van de dienstverlening.

Dat is het doel van de samenwerkende organisaties uit Oost-Brabant.

Projectleider
Jeroen Koffijberg
T: 06-19472641
E: jeroen@lameriskoffijberg.nl

Praktijkvoorbeelden

Bij de vormgeving van een sluitende en passende aanpak wordt steeds gekeken naar de regionale context. Dit is ook zichtbaar in de praktijkvoorbeelden. Ze dienen dan ook vooral als inspiratiebron voor uw eigen aanpak personen met verward gedrag.

Regio Oost-Brabant

Nieuwsbrieven
Regionale samenwerking personen met verward gedrag Oost Brabant

Praktijkvoorbeelden

Meer voorbeelden

Regionale projecten met subsidie via ZonMw

De rijkssubsidie voor implementatie van de bouwstenen personen met verward gedrag wordt uitgekeerd via ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Meerdere keren per jaar worden er subsidieoproepen gedaan.

Meer informatie

Organisatie

  • Ketenaanpak Verwarde personen en acute situaties in Oost-Brabant
  • Projectgroep
  • Werkgroepen (acuut en preventie)
  • Inbreng van mensen met verward gedrag en hun omgeving in de projectgroep, werkgroepen én via een klankbordgroep

Bestuurlijke verantwoordelijkheid

  • Een stuurgroep o.l.v. Marie-Louise van der Kruijs (bestuurder Reinier van Arkel), waarin de deelnemers bestuurlijk vertegenwoordigd zijn
  • Namens de achtendertig gemeenten participeren twee wethouders en de burgemeester van Sint Michielsgestel, Jan Pommer die in Oost-Brabant portefeuillehouder is voor de problematiek rond personen met verward gedrag.

Samenwerkende partners

  • Oost-Brabantse gemeenten, politie eenheid Oost-Brabant, Openbaar Ministerie, GGZ Eindhoven en de Kempen, GGZ Oost Brabant, Reinier van Arkel en de Regionale Ambulance Voorzieningen Brabant Zuidoost en Brabant Midden-West-Noord, GGD en huisartsenposten.
  • Het is de bedoeling dat de samenwerking uitgebreid wordt met onder meer afdelingen Spoedeisende Hulp, Veiligheidshuizen en Reclassering Nederland.

Website