Regio Noord-Holland

Langs de lijnen van vroegsignalering, goede triagevoorzieningen, een persoonlijke aanpak en een sluitende keten van verzekerde zorg wil Noord-Holland de hulp dichter bij de patiënt organiseren.
 

Projectleider
Bart Kaasbergen (Gemeente Waterland)
E: b.kaasbergen@waterland.nl
T: 06 - 11 16 16 37

Praktijkvoorbeelden

Bij de vormgeving van een sluitende en passende aanpak wordt steeds gekeken naar de regionale context. Dit is ook zichtbaar in de praktijkvoorbeelden. Ze dienen dan ook vooral als inspiratiebron voor uw eigen aanpak personen met verward gedrag.

Regio Noord-Holland

Meer voorbeelden

Regionale projecten met subsidie via ZonMw

De rijkssubsidie voor implementatie van de bouwstenen personen met verward gedrag wordt uitgekeerd via ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Meerdere keren per jaar worden er subsidieoproepen gedaan.

Meer informatie