Regio Hollands Midden

Het realiseren van een acute basisketen, er voor zorgen dat mensen met een acute hulpvraag niet langer op een politiebureau belanden en doorontwikkeling van alle bouwstenen via een ontwikkelpilot.

Doelen die de regio Hollands Midden zichzelf gesteld heeft om te komen tot een goedwerkende aanpak voor personen met verward gedrag.

Contactpersoon

Kitty van der Voorn (Gemeente Oegstgeest)
E: van.der.voorn@oegstgeest.nl
T: 071 - 51 91 428

Praktijkvoorbeelden

Bij de vormgeving van een sluitende en passende aanpak wordt steeds gekeken naar de regionale context. Dit is ook zichtbaar in de praktijkvoorbeelden. Ze dienen dan ook vooral als inspiratiebron voor uw eigen aanpak personen met verward gedrag.

Regio Hollands Midden

Meer voorbeelden

Regionale projecten met subsidie via ZonMw

De rijkssubsidie voor implementatie van de bouwstenen personen met verward gedrag wordt uitgekeerd via ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Meerdere keren per jaar worden er subsidieoproepen gedaan.

Meer informatie

Plan van aanpak en organisatie

In de regio Hollands Midden werken negentien gemeenten met betrokken partners zoals zorginstellingen, politie en GGD samen aan het realiseren van passende zorg en opvang voor mensen met verward gedrag.

Subsidie
Als trekker van het project heeft de gemeente Oegstgeest in februari 2017 een subsidie van ZonMw ontvangen om te komen tot een gedragen, samenhangend plan van aanpak voor realisatie van de ambitie rond de aanpak van personen met verward gedrag in onze regio gebaseerd op de landelijk bepaalde bouwstenen.