Regio Haaglanden

OVP Den Haag

OVP Delft

Vervoer regio Haaglanden

Meldpunt

 • Guus Palm en Maartje Vollebergh (zie OVP Den Haag)
 • Thomas Eckhardt (zie Vervoer regio Haaglanden)
 • Hans Vlaanderen (ikv OGGZ beleid DWO, zie OVP Delft)

Praktijkvoorbeelden

Bij de vormgeving van een sluitende en passende aanpak wordt steeds gekeken naar de regionale context. Dit is ook zichtbaar in de praktijkvoorbeelden. Ze dienen dan ook vooral als inspiratiebron voor uw eigen aanpak personen met verward gedrag.

Regio Haaglanden

Meer voorbeelden

Regionale projecten met subsidie via ZonMw

De rijkssubsidie voor implementatie van de bouwstenen personen met verward gedrag wordt uitgekeerd via ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Meerdere keren per jaar worden er subsidieoproepen gedaan.

Meer informatie

Plannen van aanpak

Den Haag

 • Alle bouwstenen zijn vastgesteld: een aantal zijn operationeel, een aantal worden uitgevoerd in pilots en een aantal zijn in voorbereiding beleid.

Delft

 • Nota aanpak personen met verward gedrag
  In Delft is er voor gekozen om de sluitende aanpak van personen met verward gedrag vorm te geven via een bestuurlijke opdracht onder regie van de wethouder, verantwoordelijk voor de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ). De nota richt zich grotendeels op Delft Westland Oostland (Delft, Westland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp)

Organisatie

Stuurgroep Opvang Verwarde Personen (OVP) en Regiegroep OVP Delft/DWO

Bestuurlijke trekkers

 • Den Haag - Burgemeester Pauline Krikke en wethouder Zorg Karsten Klein
 • Delft - Burgemeester Marja van Bijsterveld en wethouder Zorg Raimond De Prez

Regionale samenwerking

 • Er is structurele regionale samenwerking rond personen met verward gedrag op onderdelen: OVP, Vervoer, Veiligheidshuis.
  Daarnaast is er ad-hoc samenwerking op inhoud.

Partners

 • Politie, OM, GGZ-instellingen, GGD, Welzijn (Delft).