Regio Gelderland Zuid

Regio Gelderland Zuid is één van de vijf regio's in Oost Nederland.


Bestuurlijke trekkers

 • Wethouder Bert Frings
  (Nijmegen)
 • Burgemeester Miranda de Vries
  (Geldermalsen)
 • Wethouder Koos Krook
  (Neerijnen)

Praktijkvoorbeelden

Bij de vormgeving van een sluitende en passende aanpak wordt steeds gekeken naar de regionale context. Dit is ook zichtbaar in de praktijkvoorbeelden. Ze dienen dan ook vooral als inspiratiebron voor uw eigen aanpak personen met verward gedrag.

Regio Gelderland Zuid

Oost Nederland

Meer voorbeelden

Regionale projecten met subsidie via ZonMw

De rijkssubsidie voor implementatie van de bouwstenen personen met verward gedrag wordt uitgekeerd via ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Meerdere keren per jaar worden er subsidieoproepen gedaan.

Meer informatie

Oost Nederland

In Oost Nederland wordt gewerkt met vijf regio's: Twente, IJsselland, Gelderland Midden, Gelderland Zuid en Noord Oost Gelderland. Het onderwerp personen met verward gedrag wordt besproken op diverse ‘tafels’: Bestuurscollege burgemeesters, politie en OM (Expertteam overlastgevende personen, RFPN, Verdiepingsregio personen met verward gedrag), Convenant politie, GGZ, OM, ambulancezorg regio Oost en AJB.

Bestuurlijke trekkers Oost Nederland

 • Burgemeester Welten (Borne) portefeuillehouder verwarde personen
 • Wethouder Eefke Meijerink (Zwolle)

Partners

 • Gemeenten, GGZ, LVB-instellingen, verslavingszorg, OM, Politie, GGD/ Ghor, verzekeraars, huisartsen, etc.